Bandning träindustri


Bandning träindustri

Verktyg för bandning inom träindustrin

Det mest kostnadseffektiva sättet att säkra ett paket bestäms av maxavståndet till kunden, metoden för säkring av paketet och transportsättet. Dessutom måste man ta hänsyn till antalet paketförflyttningar, det geografiska läget och klimatet. Säkringen sker med den mycket motståndskraftiga bandningen med STARstrap™ polyesterband. Våra bandningssystem, bestående av olika typer av manuella verktyg och automatiska maskiner, är anpassade till respektive polyesterband som används och har testats med avseende på detta.Service och support
FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Till Service och support

FROMM Sverige AB
Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och bubbelplast. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov.