Pneumatisk drevet stroppeverktøy for kuttlukking

De pneumatisk drevne båndverktøyene for seksjonslukking brukes i de samme typene applikasjoner som manuelle båndverktøy for seksjonslukking. Egenskapene til den gjennomsnittlige nedleggelsen er også de samme. De viktigste fordelene med pneumatisk drevne verktøy er høyere produktivitet og jevn remstramming i alle stålbelter som brukes i leveringspakken.

De pneumatisk drevne båndverktøyene for seksjonslukking brukes i de samme typene applikasjoner som manuelle båndverktøy for seksjonslukking. Egenskapene til den gjennomsnittlige nedleggelsen er også de samme. De viktigste fordelene med pneumatisk drevne verktøy er høyere produktivitet og jevn remstramming i alle stålbelter som brukes i leveringspakken.