Pneumatisk drevne stroppeverktøy med tetningslukking

De pneumatisk drevne stroppeverktøyene med tetningslukking har nøyaktig samme bruksområder som de manuelle stroppeverktøyene. Disse verktøyene er spesielt egnet for emballasjer med rund kopp og uregelmessig form med lite overflateareal. Forseglingen gjøres med separate metallpakninger med enkelt eller dobbelt snitt, noe som gir en garantert stabil lukking og godt strammet bånding av pakken.