Träindustri

Maskiner, installationer och verktyg för effektiv emballering för sågverk, snickerier och annan träindustri i Sverige och Norge.

Båndmaskiner for det norske sagbruket

Vi har levert og installert to nye stroppemaskiner modell PM720000 for et sagbruk i Norge. Stroppemaskiner har båndhodet MH600 for 19 mm stropper montert i bunnen.

Läs mer