Personvernerklæring

Fromm Sverige AB er berørt av EUs nye databeskyttelsesforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fromm Sverige samler inn og bruker personopplysninger.

Fromm Sverige ABs administrerende direktør er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i selskapet. Vårt daglige ansvar er delegert til vår kvalitetssjef. Delegasjonen dekker kun oppgavene og ikke ansvaret.

Vi behandler kun personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for å ivareta vårt ansvar som leverandør av emballasjeutstyr på en effektiv og sikker måte. Opplysningene kan gis ved å kontakte oss på e-post eller telefon. Informasjonen videreformidles kun til tredjepart dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i forbindelse med tilbakekalling (korrigerende handlinger, feil, uønskede hendelser) av produkter. I denne forbindelse vil tredjeparter kun være produsenter av utstyr og/eller myndigheter.

Hvis du ikke reserverer deg for vår personverninformasjon, vil vi kun bruke ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. På forespørsel kan vi også spørre deg skriftlig om vi kan registrere annen informasjon om deg.

Vårt ansvar som leverandør av emballasjeutstyr innebærer at vi har ansvar for opplæring av brukere for riktig bruk av utstyr. Vi er også avhengig av å nå kunder i forbindelse med eventuell tilbakekalling av produkter, sikkerhetsmeldinger etc. Eksisterende kunders personopplysninger lagres i inntil ti år etter siste kontakt. Etter dette tidspunktet vil informasjonen bli slettet eller anonymisert. En eksisterende kunde er en kunde som vi enten har en gyldig avtale med eller som kontinuerlig handler med oss.

En potensiell kunde er en kunde som henvender seg til oss for å be om produktinformasjon, priser etc. Tilsvarende personopplysninger nevnt ovenfor kan også registreres for potensielle kunder. Vi har samme regler for fjerning eller anonymisering som for eksisterende kunder.

Hvem som helst kan når som helst be om innsyn i de typer personopplysninger Fromm Sverige AB har registrert. Du kan be om at opplysningene blir helt eller delvis rettet eller slettet. Dette gjøres ved å kontakte vår kvalitetssjef via se@fromm-pack.com

Fromm Sverige AB utfører ingen nettstatistikk. Vi bruker informasjonskapsler.