Vilkår

Ved retur, gjelder følgende:

  • Kontakt din kontaktperson hos Fromm Sverige AB før du kommer tilbake.
  • Ingen returfrakt aksepteres uten avtale.
  • All retur må gjøres i original emballasje.
  • Årsakene til retur må oppgis.
  • Retur må gjøres innen 8 dager etter mottak av varene.
  • Spesielt produserte og spesialtilpassede varer returneres ikke.
  • Beholdning krediteres 80% av nettobeløpet.
  • Ikke-lagerførte varer godskrives 60% av nettobeløpet.

Alle returer må sendes med frakt betalt for frakt, med mindre annet er avtalt.

Ved transportskade varsles mottakeren til speditøren.