Båndmaskiner for det norske sagbruket

Vi har levert og installert to nye stroppemaskiner modell PM720000 for et sagbruk i Norge. Stroppemaskiner har båndhodet MH600 for 19 mm stropper montert i bunnen.

Maskinene har også et integrert skjenkelag med magasiner for skjenker i forskjellige størrelser. Maskinene er utstyrt med Superjumbo-utrullere der du bruker 300 kg beltespoler som har en kapasitet på 16500 meter per spole (1150 meter for standard 22 kg PET-spole), noe som gir en betydelig besparelse i produksjonstiden ettersom du ikke trenger å stoppe for å endre snelle så ofte.